Taastuvenergia

Energiatõhusus

Leader -projekti raames toeatas PRIA  Pandivere Pansioni päikesepaneelide toetamist 60% ulatuses. Toetuse elluviimisel tuleb tänusõnad edastada kohalikule PAIK tegevusgrupile ja päikesepaneelide tarnijale Taastuvenergia OÜ-le.

Toodatav taastuvenergia ja seeläbi kokkuhoitud CO emissiooni hulk on reaalajas jälgitav portaalis 

https://www.suntrol-portal.com/en/page/paikeseelektrijaam-104kw-pandiveres

ma